ENERGI- OCH VÄRMEINDUSTRI

fråga oss!

Behöver du hjälp med att bestämma vilken produkt som passar ditt projekt? Eller vill du prata med en av våra experter om ditt problem och den bästa lösningen? Använd formuläret nedan för att ställa en fråga så kontaktar vi dig.

GDPR

11 + 15 =

Energitillverkning i form av fjärrvärme, el eller ånga är en grundpelare i vårt samhälle. Samtidigt är det en industri som står för en stor andel utläpp och är en potentiell miljöfara. Den politiska inriktningen går mot utfasning av fossila bränslen och en större andel biobränslen, vilket är en grundförutsättning för vår jords fortsatta överlevnad. Men trots denna positiva förändring kvarstår problemen med stoftutsläpp och sotpartiklar. Dessa fina partiklar sprids i luften och vi andas in dem med risk för allvarliga sjukdomar som följd.

Det finns många olika tekniska lösningar för att avskilja partiklar och vi är en helhetsleverantör för dessa.

December 2018 infördes en ny lag i Sverige som bygger på ett EU-direktiv, det så kallade MCP-direktivet. Lagen reglerar utsläpp från små och medelstora förbränningsanläggningar. Vi har gjort en förenklad sammanställning av kraven och hjälper gärna dig att möta de krav du får på din anläggning. Läs gärna mer på vår sida för MCP-direktivet.

Utvalda produkter för energi- och värmeindustriN