SLANGFILTER PFSC GJUTERI

Skeppsviken Bygg

Skeppsviken Bygg bygger under 2019-2022 ett nytt gjuteri i södra Sverige, med en total investering om cirka 500 miljoner. Byggnaden är 11 000 m2 stor och integreras i övrig materialhantering

Nyckelfärdig leverans

ITK Envifront har fått förmånen att projektera och leverera komplett processventilation till hela projektet. Leveransen omfattar bland annat sugpunkter och kanalisering, slangfilter, värmeväxlare, fläktar och två skorstenar, varav den ena är 100 meter hög.

ITK Envifront har levererat många slangfilterlösningar i olika omgångar till gjuterier i Sverige sedan slutet av 1960-talet. Detta projekt, värt knappt 60 mSEK, består av sex kompletta slangfiltersystem inklusive installation och igångkörning.

Samarbetsprojekt

Investeringen i det nya gjuteriet görs delvis för att framtidssäkra produktionen och skapa större flexibilitet men också för att minska miljöavtrycket med reducerad användning av icke förnybara material. Skeppsviken är ITK Envifronts en långsiktiga samarbetspartner och ITK Envifront bidrar till Skeppsviken med sin erfarenhet av att leverera filterlösningar till gjuteribranschen.

Brochure 1