SLANGFILTER PFSC BIOENERGI

ENA Energi AB

ENA Energi AB producerar och levererar både fjärrvärme (55 MW) och el (24 MW) i deras biobränsleeldade kraftvärmeverk i Enköping. För att förbättra den lokala miljön och minska utsläpp av såväl stoft som andra farliga ämnen uppgraderade ENA energi sin anläggning med två slangfilter från ITK Envifront.

Flexibel lösning

ITK Envifronts lösning med två parallella filter samt dosering av sorbacal installerades under sommaren 2020 i samband med att ENA Energis gamla elfilter togs ur drift. Lösningen med två parallella filter, där varje filter klarar 70% av maxlasten, ger mycket stor driftsäkerhet och flexibilitet att köra många olika laster i biobränslepannan med hög verkningsgrad och effektiv rening.

Kort leveranstid

Utöver den mycket goda tekniska lösningen var projektgenomförandetiden mycket viktig för ENA Energi och vi på ITK Envifront projekterade, designade, tillverkade, levererade, monterade och driftsatte hela projektet på under sex månader.

Brochure 1