MCP-DIREKTIVET

Vad är MCP-direktivet?

Vad är egentligen MCP-direktivet och rör det mitt företag, min arbetsplats? Varför finns det och hur ska man förhålla sig till de nya kraven? Och när börjar det gälla?

Har du en anläggning och din totala effekt är över 1 MW? Då gäller MCP-direktivet dig och du måste uppfylla lagkraven innan en deadline.

Som vanligt är lagtexter krångliga och svåra att reda ut. Vi är här för att hjälpa dig. Kontakta oss för en genomgång av dina anläggningar så hjälper vi dig att sammanställa vilka krav du måste uppfylla och vilka till vilka datum du måste säkerställa att det är uppfyllt. Vi är vana att hantera den här typen av frågor och kan snabbt hjälpa dig så att du kan koncentrera dig på det du är bäst på – att driva din verksamhet.

Är du intresserad av djupare information? Det kommer nedan om du vill ha mer att läsa. Annars är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi till att ta fram exakt vilka krav som gäller din anläggning och vad du behöver göra för att upfylla dessa krav.

Varför finns MCP-direktivet?

MCP-direktivet är ett EU-direktiv som syftar till att minska miljöpåverkan från medelstora förbränningsanläggningar. Vi behöver helt enkelt förbättra vår levnadsmiljö för att undvika att vår jord havererar och att vi får galopperande följdsjukdomar. Direktivet har översatts till svensk lag i förordningen SFS 2018:471, som innehåller de krav som svenska producenter måste förhålla sig till. Denna lag sammanfattar kraven, vilka anläggningar som kraven gäller och när dessa krav börjar gälla.

Vilka anläggningar berörs av kraven?

Generellt gäller kraven för alla anläggningar mellan 1 MW och 30 MW anläggningseffekt. Både befintliga och nya anläggningar faller under direktivet och måste uppfylla kraven. Man skiljer på redan installerade anläggningar, så kallade 2018-anläggningar, och nya anläggningar. Kraven gäller för båda typerna, men det infaller vid olika tidpunkter.

Om det finns fler anläggningar som rent tekniskt kan byggas samman till samma skorsten ska anläggningseffekterna läggas samman och blir då totala anläggningseffekten mellan 1 MW och 30 MW måste de uppfylla direktivet.

Det enda undantagen från denna regel är om det tekniskt inte är möjligt att koppla samman anläggningarna eller om det kan påvisas bli orimligt dyrt.

Vilka gränsvärden gäller?

Det finns flera olika gränsvärden. Dessa är baserade på hur många årliga driftstimmar anläggningen har, vilka bränslen som används och totala anläggningsstorleken. Vi hjälper gärna till att klassa anläggningar så att kravet blir tydligt. Förenklat kan kraven sammanfattas med

 • Anläggningar under 5 MW
  • 50 mg/Nm3 stoft för alla typer av bränslen
 • Anläggningar mellan 5-20 MW
  • 50 mg/Nm3 stoft för fasta bränslen
  • 30 mg/Nm3 stoft för flytande bränslen
 • Anläggningar över 20 MW
  • 30 mg/Nm3 stoft för alla typer av bränslen

När börjar kraven gälla?

För nya anläggningar gäller alla krav från och med 2018-12-20.

För så kallade 2018-anläggningar under 5 MW gäller registreringskrav hos Länsstyrelsen från och med 2029-01-01 och utsläppskrav från och med 2030-01-01.

För så kallade 2018-anläggningar över 5 MW gäller registreringskrav hos Länsstyrelsen från och med 2024-01-01 och utsläppskrav från och med 2025-01-01.