HISTORIK

Vi är otroligt stolta över vår historia och arvet som bolaget har skapat i form av en stor installerad bas, många välutvecklade och robusta produkter, perioder med kontor i flera länder och ett namn som gjort sig känt för kvalitet och hög prestanda. 

Två ben

ITK Envifront är ett företag som sprungit ur myllan i den småländska företagsamheten genom en sammanslagning av AB ITK Luftteknik och Envifront AB. ITK är en förkortning av det tidigare företagsnamnet AB Industri Tekniska Konstruktioner.

AB ITK Luftteknik bildades i Enköping redan 1955  i närheten av gamla Svenska Fläktfabriken och Bahco ventilation. Bolaget har sedan dess levererat olika typer av luftvårdsutrustning. I början var huvudprodukterna våta skrubbrar och industrifläktar. Allt eftersom produkterna har utvecklats har textilfilter, kondensorer, industridammsugare och allmän kringutrustning ökat produkterbjudandet. Hela tiden har dock fokus varit på att leverera robusta, driftsäkra och effektiva produkter till industrin. ITK Luftteknik har arbetat med många olika segment genom åren, till exempel järn- och stålindustri, gjuteriindustri, jordbruksindustri och stenindustri sedan bildandet 1955. 

Envifront AB bildades 1988 av Staffan Jansson, som innan dess hade arbetat på Svenska Fläktfabriken, senare ABB Fläkt, som produktutvecklare, projektledare och produktchef för bolagets filterdivision. Staffans långa erfarenhet och mycket stora tekniska kunnande innebar att Envifront AB redan från början kunde verka som problemlösare av luftvårdsproblem. Under de kommande 30 åren som Staffan ägde och drev bolaget ITK Envifront AB har det vidare specialiserat sig inom förbränningsrelaterade processer såsom stoft- och gasrening och specialanpassade filter för AirLaid-industrin. Staffan bidrog också med att utveckla det patenterade intelligenta styrsystemet CPFE.

Sedan sammanslagningen av bolagen, som skedde 1993, har bolaget marknadsfört produkterna under varunamnet ITK Envifront.

Idag

I maj 2017 förvärvade nya ägare bolaget. Vi är idag tre delägare, varav två är aktiva i den dagliga verksamheten. Vi kommer från Fläkt Woods, senare Howden Axial Fans, där vi har lång erfarenhet av att utveckla och sälja tekniska produkter i form av stora industriella axialfläktar. Vår erfarenhet av många stora internationella kommersiella projekt har gett oss en bra grund att stå på för att kunna utveckla ITK Envifront vidare.