FILTERSTYRNING CPFE GJUTERI

Xylem Manufacturing i Emmaboda

Xylem Manufacturing i Emmaboda behövde öka kapaciteten på sitt filter och installerade därför den intelligenta filterstyrningen CPFE. Utöver en utökad kapacitet fick Xylem också en lägre driftskostnad för filtret genom en lägre energiförbrukning och längre livslängd på filtermaterialet.

Ökad kapactitet

Styrningen CPFE kontrollerar rensningen med hjälp av filermotståndet, vilket förenklat kan sägas vara mängden stoft på filtermaterialet. Med hjälp av styrningen kunde flödet genom filtret ökas från cirka 27 m3/s till 33 m3/s med bibehållet tryckfall över filtret.