FILTERSTYRNING CPFE VARMFÖRZINKNING

Halmstad Varmförzinkning

Halmstad Varmförzinkning har ett patronfilter av typen Donaldson som stoftrening i sin process. Filtret rensade kontinuerligt med en renscykeltid på två minuter. Det betyder att alla rensventiler var atkiverade en gång under en tvåminutersperiod. Det skapar en onödig tryckluftsförbrukning och hårt slitage på filterpatronerna.

ITK Envifront ökade renscykeltiden till 48 minuter med bibehållen filterfunktion genom att installera den patenterade styrningen CPFE. På så sätt sparas tryckluft och livslängden på filterpatronerna ökas markant.

Förbättringar med styrningen CPFE

Följande förbättringar kunde dokumenteras hos Halmstad Varmförzinkning:

  • Tryckluftsförbrukningen för stoftrensning reducerades med >98%.
  • Den totala energibesparingen blev ~70%.
  • Styrningen ökade livslängden på filterpatronerna då det utfördes många färre rensningar, vilket är en av huvudorsakerna till att filtermaterialet åldras.