Luftvårdsteknik
i världsklass

vi levererar lösningar i din bransch

Energi- och värmeindustri

Energi- och värmeproduktion är en av det moderna samhällets största utsläppare av stoft och växthusgaser. Den pågående gröna omställningen där fossila bränslen konverteras till biobränslen och andra cykliska bränslen gör att växthusgaserna reduceras kraftigt. Men problemet med stoft och sotpartiklar finns fortfarande kvar.

Där är vi på ITK Envifront en av experterna som är med och skapar bättre långsiktiga förutsättningar för vår planet.

Pappers- och massaindustri

Airlaid-anläggningar för rening av processluften från pappers- eller blöjmaskiner är ett av ITK Envifronts kärnområden. Vår lösning avskiljer fluffigt stoft och antingen kompakterar för vidare hantering eller återför till processen i linje med vårt cykliska tänk. Vi har levererat filteranläggningar till tiotals anläggningar på tre olika kontinenter. 

Gruvindustri

Gruvindustrin är en av grundbultarna i svensk basindustri. Processer som malmbrytning, malmkross, kulsintrering och omlastning dammar mycket och skapar stora behov av stoftrening.

Vi på ITK Envifront har lång erfarenhet av att hjälpa gruvbranschen med just hantering av stoft och skapa rena miljöer. Vår intelligenta filterstyrning som kan användas på alla olika filterfabrikat ger dessutom en perfekt överblick och utmärkta driftsförhållanden.

Verkstadsindustri

Verkstadsindustrin står för en stor andel av den svenska industrin med många starka varumärken som till exempel SKF och ABB.
I verkstäderna finns många processer och arbetsmoment som skapar rök och damm. För att få en god arbetsmiljö för medarbetarna såväl som att se till att vi inte smutsar ner vår planet, krävs många olika typer av lösningar för gasrening.
Vi på ITK Envifront har projekterat och levererat många kundanpassade lösningar genom åren och hjälper gärna dig med just dina problem.

Metallindustri

Stålverk, gjuterier, järnverk, förzinkningsanläggningar genererar mycket utsläpp, både inne i fabrikerna där arbetsmiljön påverkas kraftigt såväl som till den yttre miljön. ITK Envifront tar gärna ett helhetsansvar med allt ifrån projektering till nyckelfärdig leverans av projekt.

Vi analyserar behov av utsugspunkter, designar hur dessa ska se ut för att sedan tillverka kompletta system att hantera processventilationen. Genom att använda oss skapas en ren arbetsmiljö även i en tung metallindustri samtidigt som utsläppen till omgivningen minskas kraftigt.

Alla branscher

Vår filosofi är att använda vår långa erfarenhet, vårt stora kunnande och vår kunskapsdatabas för att lösa gasreningsproblem i alla olika typer av branscher. Även om just din bransch inte är listad på vår hemsida är sannolikheten stor att vi har gjort lösningar där också. Kontakt gärna oss så hjälper vi dig – vi är inte främmande för någon utmaning! 

Textilfilterteknik, värmeåtervinning, med rökgaskondensering och intelligenta system

MCP-direktivet

Vi hjälper dig att reda ut vilka krav som gäller för just din anläggning! Vi kan självklart vara med och leverera en lösning om du behöver förändra eller uppgradera anläggningen.

Presentation

Vi har tagit fram en ny företagspresentation. Du kan bläddra i den direkt i webbläsaren.

Control Manager CPFE

hjälper dig att få kontroll på filteranläggningarna

Agenter och samarbetspartners