PRODUKTER

Vått elfilter Electroclean

Rening för mikroskopiska partiklar, tungmetaller och oljedimma

Våta elfilter är väl anpassade för applikationer där man behöver avskilja mikroskopiska partiklar, tungmetaller och olika dimmor, som oljedimma eller syror. Med vår internationella partner AWS Corporation levererar vi väl beprövade lösningar som används över hela världen. Produkten, som heter Electroclean, är en robust och väl beprövad helautomatisk produkt med låga driftskostnader. Den är speciellt anpassad för att möta kraven i pappers- och massaindustrin och har utsetts till bästa tillgängliga teknik för att hantera utsläpp inom branschen.

Kan vi hjälpa dig?

Ring oss direkt eller använd vår kontaktsida!