SLANGFILTER PFSC KULSINTERVERK

LKAB kylaravlastning för kulsinterverk KK2 

LKAB har många olika processer i sin gruvbrytning och tillverkning som passar för olika typer av slang-, kassett- eller elfilter. När LKAB beslutade sig för att uppgradera stoftreningen till kylaravlastningen i kulsinterverket KK2 fick ITK Envifront förmånen att få leverera filtret inklusive en lamellföravskiljare och en fläkt. ITK Envifronts leverans inkluderade dimensionering, design, tillverkning, montage och uppstart. Under hösten 2017 startades filtret och har sedan dess levererat en bra arbetsmiljö för LKABs medarbetare och en förbättrad miljö i närområdet i Kiruna.

Robust design för slitande stoft

Filtret är designat för att hantera det mycket slitande stoftet som genereras i kulsinterprocessen och levererar upp mot 120 000 m3/h flöde med mycket bra driftssäkerhet och låga stoftutsläpp.

 

Brochure 1