PRODUKTER

Centrifugalskrubber KACS

Kombinerad rening och värmeåtervinning

Centrifugalskrubbern KACS kombinerar våt tvättning av gaser med öppen värmeväxling mellan vätska och varma gaser. Den kan med fördel användas i förbränningsprocesser med våta bränslen, ju våtare desto högre värmeutbyte i värmeväxlingen. Den kompakta designen med en cyklon gör att inbyggnadsmåtten är mycket mindre än en konventionell våt skrubber. Den varma gasen möter en fin vätskedimma där både en motströms värmeväxling sker såväl som infångning av partiklar. Eftersom värmeväxlingen sker direkt mellan vätska och gas blir den mycket effektiv. Skrubbervattnet renas sedan via anpassade filter så att Svenskt Vattens normer uppfylls.

Centrifugalskrubber KACS är mycket flexibel och kan fånga partiklar såväl som lukter beroende på hur den bestyckas och används.

Kan vi hjälpa dig?

Ring oss direkt eller använd vår kontaktsida!