PRODUKTER

Lamellavskiljare PDLA

Excellent gnistfångning och föravskiljning med mycket lågt slitage och lågt tryckfall

Lamellavskiljaren PDLA är en utmärkt föravskiljare och gnistfångare som ger lägre driftskostnader och längre livslängd än cyklonbaserade föravskiljare. Gasen leds ner i ett lamellgitter där större stoftpartiklar avskiljs och stora partiklar slås sönder i mindre delar. Skulle glödande partiklar träffa lamellgittret hinner de brinna ut innan de når ett textilt filter. Lamellavskiljaren PDLA fungerar som ett utmärkt skydd mot brand i filter. Stoftet som avskiljs matas ut i botten av lamellavskiljaren PDLA via en sluss eller skruv efter ditt önskemål som kund.

Tack vare den låga hastigheten vid lamellgittret fås en konstruktion med mycket lågt slitage och produkten har visat sig hålla i mycket svåra miljöer där cykloner, som naturligt arbetar med högre flödeshastigheter, slits ut på kort tid. Designen kan anpassas efter vilken kornstorlek som ska skiljas bort från gasen. Normalt tryckfall för lamellavskiljaren PDLA är i storleksordningen 250-350 Pa att jämföra med cykloner som ligger upp emot 1 000 Pa.

Kan vi hjälpa dig?

Ring oss direkt eller använd vår kontaktsida!