PRODUKTER

Kassettfilter PFM

Filterserien PFM är ett modulbyggt enradigt kassettfilter för lätt industri och där krav på kompakta filterlösningar finns. Filtret följer självklart ITK Envifronts världsledande designprinciper med mycket hög verkningsgrad, reningsförmåga och enkelt underhåll. Kombinerat med filterstyrningen CPFE erhålls ett filter som klarar de allra svåraste applikationerna trots att filtret är förenklat rent konstruktionsmässigt.

Filterserien PFM är ett modulbyggt pulsrensat textilfilter avsett för kontinuerlig drift.

  • Ger mycket hög tillgänglighet.
  • Klarar höga emissionskrav, normalt under 5 mg/Nm³.
  • Låg investeringskostnad eftersom det är modulbyggt.
  • Ger god ekonomi dvs låga drift- och underhållskostnader genom låg energiförbrukning och lång livslängd på filtermaterialet.
  • Enkelt operatörsvänligt underhåll.
  • Filtermaterialet monterat i kassetter så att filterbyte sker enkelt och snabbt.

Kan vi hjälpa dig?

Ring oss direkt eller använd vår kontaktsida!