PRODUKTER

Slussmatare SSCB

Robusta slussmatare för tunga applikationer

Slussmatarna i serien SSCB finns i tre olika storlekar, 25, 40 och 50. De är avsedda att användas för in- och utmatning av stoft eller finkornigt material. Samtidigt förhindrar slussmataren att större mängder luft eller gas passerar genom den anslutna öppningen, vid in- eller utmatning av material. Serien SSCB är speciellt designad för att tåla tuffa miljöer. Gavlarna är demonterbara och rotorn har utbytbara tätningsskovlar. Rotoraxelns lager sitter på utsidan så att de är lättåtkomliga för service och underhåll.

Driftstemperatur

Som standard är temperaturgränsen 70 ºC på passerade partiklar och innesluten gas. Med andra varianter av skovelblad anpassas slussen enkelt till den temperatur som du har i din process.

Kan vi hjälpa dig?

Ring oss direkt eller använd vår kontaktsida!