PRODUKTER

Rotaclean

Effektivt och enkelt kanalrensdon

Rotaclean är ett robust och effektivt verktyg för rensning av kanaler och filterslangar. Verktyget är tillverkat i rostfria material och drivs av tryckluft. Den roterande dysan är avbalanserad mot tryckluften, så inget tryck ligger mot lagerytorna. Detta medför att slitaget är minimalt. Rotaclean kan drivas av alla typer av kompressorer med större kapacitet än 0,5 m³/min.

Rengöring av filterslangar

När slangarna i ett slangfilter blivit ordentligt igensatta är det vanligt att traditionell rengöring av slangarna inte ger tillfredsställande resultat. Ofta åtgärdas detta genom att filterslangarna byts ut, vilket medför en kostnad för reservdelar, arbete och produktionsbortfall. Med Rotaclean rengörs filterslangarna smidigt från insidan när de fortfarande är monterade i filtret. På de flesta filter går det att stänga av en kammare i taget för rengöring, vilket innebär att resten av filtret fortfarande fungerar och produktionen kan hållas igång.

Rengöring av ventilationskanaler

Rotaclean är ett kanalrensdon som är framtaget för att på ett effektivt sätt rensa ventilations- och rökgaskanaler med tryckluft. På insidan av stora rektangulära kanaler finns det ofta stag eller andra hinder som gör det svårt att rengöra dem på traditionellt sätt. I kanaler av betong eller tegelsten, finns det ofta klumpar av murbruk och andra ojämnheter där det lätt samlas stoft och bakterier. Rotaclean är den perfekta kanalrensaren som effektivt tar hand om dessa problem, oavsett utformning av kanalen.

Kan vi hjälpa dig?

Ring oss direkt eller använd vår kontaktsida!