PRODUKTER

Kassettfilter PFMG-20

Filterserien PFMG-20 är ett helsvetsat tvåradigt kassettfilter speciellt utvecklat för tunga industriella processer. Filtret följer självklart ITK Envifronts världsledande designprinciper med mycket hög verkningsgrad, reningsförmåga och enkelt underhåll. Kombinerat med filterstyrningen CPFE fås ett filter som klarar de allra svåraste applikationerna. Det finns dessutom i en specialversion, PFMG-22, som är utvecklat för avskiljning av lätta, fibrösa stoft, t ex cellulosadamm med inblandning av superabsorbenter, där mycket stora krav ställs på hög tillgänglighet och låg stoftemission.

Filterserien PFMG-20 är delavstängt, pulsrensat textilfilter avsett för kontinuerlig drift.

  • Ger mycket hög tillgänglighet.
  • Klarar mycket höga emissionskrav, under 0,5 mg/Nm³.
  • Ger god ekonomi dvs låga drift- och underhållskostnader genom låg energiförbrukning och lång livslängd på filtermaterialet.
  • Enkelt operatörsvänligt underhåll.
  • Filtermaterialet monterat i kassetter så att filterbyte sker enkelt och snabbt.
  • Kan förses med explosionsavlastare enligt gällande normer.

Kan vi hjälpa dig?

Ring oss direkt eller använd vår kontaktsida!