PRODUKTER

Cykloner PDHC och PDMC

Kompakta föravskiljare

I anläggningar där byggytan är begränsad kan en cyklon vara att föredra framför en lamellavskiljare, trots det högre tryckfallet och slitage. ITK Envifronts cykloner är helsvetsade konstruktioner avsedda för att tåla slitande stoft, men har som alla cykloner en begränsning i hur mycket stoft som kan avskiljas. På grund av den stora flexibiliteten i designen kan utlopp och inlopp samt val av material väljas efter dina behov som kund.

Högeffektcyklon PDHC

Högeffektcykloner ger samma avskiljningsgrad oberoende av dimension. Den installeras som en enskild cyklon och byggs normalt inte samman till cyklonbatterier av flera. Tryckfallet över en högeffektcyklon är normalt mellan 700 till 1 000 Pa.

Battericyklon PDMC

Cyklonserien är avsedd för att monteras tillsammans i så kallade cyklonbatterier. Med höga flöden ges en mycket bra stoftavskiljning genom att flera mindre cykloner monteras samman, istället för en större cyklon. Ju högre hastighet man har i sin enskilda cyklon, desto bättre avskiljningsgrad får man. ITK Envifront har stor flexibilitet att bygga exakt det du önskar som kund genom kombinationer av cykloner som möter dina behov. Tryckfallet över en battericyklon är normalt mellan 600 till 1 000 Pa och avskiljningsgraden varierar med dimension och hastighet på gasen.

Kan vi hjälpa dig?

Ring oss direkt eller använd vår kontaktsida