PRODUKTER

Högeffektcyklon PDHC special

Specialutvecklad cyklon för materialhantering

I många anläggningar finns behov av att kompaktera och hantera stoft, speciellt i applikationer som har fluffigt stoft. Högeffektcyklon PDHC special är speciellt utvecklad för att användas i sådana applikationer. ITK Envifront har levererat cyklonen i många airlaidanläggningar, där det mycket fluffiga stoftet som avskiljs kan hanteras enkelt och återföras till processen. I många av lamellavskiljarna PDLA sitter också en motsvarande liggande cyklon i botten för att hantera stoftet som avskiljs.

Kan vi hjälpa dig?

Ring oss direkt eller använd vår kontaktsida!