PRODUKTER

Kassettfilter PFMG-50

Filterserien PFMG-50 är ett helsvetsat enradigt kassettfilter speciellt utvecklat för processer med fluffiga och utlralätta fiber. Filtret följer självklart ITK Envifronts världsledande designprinciper med mycket hög verkningsgrad, reningsförmåga och enkelt underhåll. Filtret klarar av att hantera stora volymer av fluffigt stoft på liten byggyta och säkerställer kontinuerlig drift utan igensättningsproblem.

Filterserien PFMG-50 är delavstängt, pulsrensat textilfilter avsett för kontinuerlig drift.

  • Ger mycket hög tillgänglighet.
  • Klarar mycket höga emissionskrav, under 0,5 mg/Nm³.
  • Ger god ekonomi dvs låga drift- och underhållskostnader genom låg energiförbrukning och lång livslängd på filtermaterialet.
  • Enkelt operatörsvänligt underhåll.
  • Filtermaterialet monterat i kassetter så att filterbyte sker enkelt och snabbt.
  • Kan förses med explosionsavlastare enligt gällande normer.
  • Specialbyggt filter för att hantera fluffigt stoft med stora volymer och låg densitet.

Kan vi hjälpa dig?

Ring oss direkt eller använd vår kontaktsida!