PRODUKTER

Kanaldimensionering och kanaler

Få rätt hastighet i dina kanaler

För att hantera stoft på ett smidigt och bra sätt krävs att man har rätt balans mellan bärighet på stoftet, slitage i kanalerna och tryckfall över hela kanalsträckningen. Om man går in med för låg hastighet på gasen, kommer stoftet att lägga sig i botten på kanalerna och över tid öka tryckfallet eller helt sätta igen kanalen. Använder man för hög hastighet undviker man igensättning, men får ett orimligt högt slitage på kanalväggarna, speciellt i krökar. ITK Envifront har erfarenhet och stor kunskapsbank med många olika typer av stoftegenskaper som gör att vi kan ge dig korrekt kanaldimensionering så att du får säker bärighet av stoftet samtidigt som du undviker högt slitage. Vi kan också beräkna det totala tryckfallet i systemet, vilket är en avgörande faktor för att i nästa steg dimensionera fläktar.

Självklart levererar vi också hårdvara samt installerar kanalsystem.

Kan vi hjälpa dig?

Ring oss direkt eller använd vår kontaktsida!