PRODUKTER

Akustikutredning

Ljudproblem? Vi kartlägger ljudkällorna och kommer med kostnadseffektiva lösningar!

Ett av många miljökrav som industrier lever under är krav på bullernivåer. Med en växande befolkning förtätas våra städer. Det ställer högre krav på att skapa tysta miljöer och industrin är en stor ljudkälla. Forskningen visar också på grava hälsoproblem kopplade till relativt låga bullernivåer, så ljudkraven kommer sannolikt skärpas ytterligare med tiden. Här kan vi hjälpa dig hela vägen, från att identifiera vilka av dina ljudkällor som är dominerande till att säkerställa att du uppfyller dina miljökrav.

Kan vi hjälpa dig?

Ring oss direkt eller använd vår kontaktsida!